Tarieven en garantie

We rekenen een initiële vergoeding van € 115,- inclusief BTW. Dit bedrag is van toepassing voor het eerste half uur en omvat zowel voorrijkosten als de inzet van benodigde apparatuur. In 85% van de gevallen kunnen we de verstopping oplossen binnen dit tarief. Indien onze werkzaamheden langer duren, wordt er € 27,- inclusief BTW per kwartier in rekening gebracht. Bovenstaande kosten zijn exclusief eventuele toeslagen voor avond- of weekenduren en mogelijke parkeerkosten, die direct aan onze servicemonteur moeten worden betaald. We geven de voorkeur aan betalingen via pin of mobiele betalingen.

Toeslagen avond, weekend en feestdagen

Bij afspraken met een starttijd tussen 17:00 uur en 22:00 uur rekenen wij een avondtoeslag van 50% over onze standaardtarieven. In het weekend, tussen 07:00 uur en 22:00 uur, hanteren we eveneens een toeslag van 50%. Voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 22:00 uur en 07:00 uur en/of op nationale feestdagen, geldt een toeslag van 100%.

Unieke garantie: geen succes, geen betaling

Bij Riool Reinigings Service Assos wordt u alleen in rekening gebracht wanneer wij daadwerkelijk uw rioolverstopping verhelpen. Kosten zullen echter worden doorberekend als er zich vaste obstakels in de afvoerleiding bevinden, zoals beton, ijsvorming, ontstoppingsmiddelen of boomwortels. Daarnaast moet de toestand van de afvoerleiding voldoen aan de normen NEN 3215 en NTR 3216 deel 2.

Garantiebepalingen

Op alle door Assos ontstopte en gereinigde rioleringen is een garantietermijn van drie maanden van toepassing. Binnen deze periode worden eventuele verstoppingen in het eerder door ons gereinigde deel van het afvoersysteem kosteloos onder garantie verholpen. Het is echter belangrijk op te merken dat de betreffende verstoppingen niet mogen zijn veroorzaakt door verzakkingen, breuk en/of andere defecten aan de rioleringsstelsels, noch door verstoppingen die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of het lozen van voorwerpen, obstakels en/of substanties die niet behoren te worden afgevoerd via het rioolstelsel.